Ogrodzenie jest ważnym elementem każdej nieruchomości. Głównym zadaniem jest ochrona posesji przed osobami nieupoważnionymi do wejścia na jej teren. Jednakże jak postawienie ogrodzenia ma się obowiązującego w Polsce prawa budowlanego.

Bardzo często stosuje się tzw. zasadę prawej strony. Polega ona na tym iż właściciel nieruchomości ma obowiązek ogrodzenia frontu swojej posesji oraz prawej strony. Część ogrodzenia z tyłu posesji powinna być sfinansowana przez obu sąsiadów po połowie.

Powyższa zasada ogradzania terenu nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach. Polskie prawo nie reguluje kwestii finansowania kosztów budowy ogrodzenia. Jest to kwestia ustalana indywidualnie między sąsiadami. Jednakże jedna ze stron może stwierdzić iż nie jest jej potrzebne ogrodzenie i sami będziemy musieli ponieść koszty budowy takiego ogrodzenia.

Nie mniej jednak Kodeks Cywilny głosi, że ogrodzenie znajdujące się na granicy ma służyć obu sąsiadom, dlatego bez względu na to kto poniósł koszty budowy ogrodzenia obie strony mają obowiązek ponosić koszty jego utrzymania.

Ogrodzenie od strony sąsiada powinno być usytuowane w osi działki, pod warunkiem gdy sąsiad wyrazi zgodę na budowę ogrodzenia. W sytuacji braku porozumienia ogrodzenie nie powinno przekraczać granicy inwestora, aby druga strona nie mogła posądzić sąsiada o naruszenie granicy.

Ogrodzenie od strony ulicy nie może przekraczać granicy nieruchomości. W przypadku działek narożnych może się okazać że ogrodzenie powinno mieć ścięty ten narożnik. Ogrodzenie nie może także utrudniać widoczności na ulicy.

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże w niekiedy wymaga zgłoszenia planowanej budowy ogrodzenia do starostwa powiatowego. Należy to uczynić w przypadku ogrodzeń budowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych. Dotyczy to także ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m bez względu na to z której strony posesji będzie to ogrodzenie umieszczone.

Zwolnione z konieczności zgłaszania oraz uzyskania pozwolenia są ogrodzenia nie przekraczające 2,2 m wysokości i zlokalizowane pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami.