Ekran akustyczne jako ogrodzenie i zwiększenie prywatnościod sąsiada.Instrukcja montażu ekranów akustycznych do zabetonowania

Instrukcja w formacie PDF

1. Stopa fundamentowa

Po wykopaniu dołka na głębokość 80cm należy wykonać  podsypkę z piasku 5-10cm. Wykonanie stóp fundamentowych jest konieczne przy montażu sekcji płotów akustycznych. Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu B20 w gruncie o wymiarach 40 cm x 60 cm x 70 cm (patrz rys.2.). Podane wymiary stopy są minimalnymi przy założeniu, że pod stopą jest grunt stabilny. W przeciwnym przypadku konieczne może być zwiększenie jej wymiarów. Następnie należy zamontować zbrojenie z prętów 012 ( stal Ali) połączonych strzemionami z prętem 06 (stal A0) co 20cm. Na tak przygotowane posadowienie nakładamy słupek, wsuwamy poprzeczkę dolną (zaślepioną kawałkiem tektury) i zalewamy betonem ( zaleca się zalanie słupka betonem do wysokości 2 cm powyżej zbrojenia słupka i 2 cm poniżej otworu montażowego poprzeczki). Całość stabilizujemy ( poziomowanie, pionowanie itd.). Dalsze prace związane z montażem sekcji należy wykonywać po około 14 dniach od dnia zalania słupków ( w tym czasie nie należy obciążać słupków dodatkowymi siłami).

Rys. 1 Przekrój słupka ze zbrojeniem

Rys 2. Betonowanie zazbrojonych słupków

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości uwzględniając długość modułu absorpcyjnego ekranu akustycznego i prowadnic.

2. Montaż poprzeczek bocznych do słupków.

Do montażu poprzeczek należy użyć kołków rozporowych 8 x 60 (uniwersalne). Sposób postępowania:

  • przyłożyć poprzeczkę boczną do słupka i dosunąć do poprzeczki dolnej następnie wypośrodkować ze słupkiem oraz ustawić pionowo (Rys.3)
  • przewiercić wstępnie wiertłem 06 przez poprzeczkę boczną trzy otwory w odstępie co 50 cm jednocześnie znacząc miejsce wiercenia na słupku
  • w zaznaczonych miejscach wywiercić otwory wiertłem 08 do betonu na głębokość około 6,5 cm
  • w wywiercone otwory wsunąć kołki następnie przyłożyć poprzeczkę boczną i przekręcić

Rys. 3 Przykręcanie poprzeczek bocznych

3. Wsuwanie wypełnienia akustycznego

Po przykręceniu poprzeczek bocznych należy wsunąć od góry, pojedyncze wypełnienie akustyczne tworzące ekran akustyczny (Rys.4)

Rys. 4 Wsuwanie wypełnienia akustycznego

Pamiętaj o dociśnięciu każdego modułu aby był równomiernie ułożony bez szczelin między nimi.

4. Zamykanie sekcji profilem bocznym

Całość należy zamknąć poprzeczką boczną wsuwając ją do przygotowanych otworów w słupkach. (Rys.5)

Rys. 5 Zamykanie wypełnia akustycznego poprzeczką boczną w wariancie bez kratki

Zamykając górną poprzeczka upewnij się czy wszystkie moduły są prawidłowo spasowane jak w pkt 4.