Montaż ogrodzenia – co potrzeba

Instrukcja w formacie PDF

Do montażu ogrodzenia potrzebne są następujące narzędzia:

– szpadel,

– piłka ręczna (brzeszczot),

– poziomica z pionem,

– poziomica zawieszana na sznurku,

młotek gumowy

– sznurek

– miara

 

I. Przygotowanie terenu

 

– usunąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2 )

– w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

 

II. Wytyczanie

 

– oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np. betonu) – Rys. 3;

– jeżeli ogrodzenie musi być załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długości 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą być oddalone od siebie o 100cm)

– wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnością modułu ogrodzenia (Jeżeli nie jest to możliwe to sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

– sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. ( Rys. 4)

– wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia.(Rys.5)

 

montaz4

 

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z utyciem betonu

 

Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) Rys. 6 i 7 ). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm ( Rys. 8 ).

 

 

IV. Stabilizacja słupków

 

– ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

– po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej grubości), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii,( Rys 9)

– ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełnić wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo mieszenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12 )

 

 

V. Montaż sekcji ogrodzenia

 

– mocowanie sekcji ogrodzenia należy rozpocząć od słupka narożnego.

– w wyfrezowany górny otwór należy włożyć poprzeczkę zgodnie z kierunkiem oznaczonym na Rys.13 jako A, a następnie jako B , aż do usłyszenia charakterystycznego odgłosu zatrzaśnięcia się zatrzasków. Rys.14

– postępować jak powyżej także w przypadku poprzeczki dolnej.

– następnie drugi koniec poprzeczki wkładamy do odpowiadającego mu otworu w następnym słupku, zgodnie z Rys. 15.

Przesuwając początkowo element w kierunku oznaczonym jako B, a następnie w kierunku oznaczonym jako A, aż do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia się umocowanych na sekcji zatrzasków. Podobnie postępować w przypadku dolnego elementu sekcji. Rys. 15

VI. Wykończenie

 

– ostatnią czynnością jest zamocowanie czapek słupków; po nałożeniu kleju (na obwodzie wewnątrz czapeczki) należy ją nasunąć do ustalonego poziomu – w przypadku niewielkich

nierówności górnych krawędzi słupków poziom słupków ogrodzenia można wyrównać głębokością nasunięcia czapeczek Rys.17

– po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów usunąć delikatną wilgotną szmatką przy użyciu detergentów; w przypadku mocniejszych zabrudzeń (np. oleje smary lub farba ) należy przetrzeć powierzchnię rozpuszczalnikiem Rys. 18

 

VII. Konserwacja

 

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką z detergentem.