Montaż przęseł ogrodzeniowych jest bardzo prosty. Poniżej szczegóły.

Instrukcja w formacie PDF

 

I. Każdy karton zawiera:
– 1 poprzeczkę  (A)
– 1 poprzeczkę (A1)*
– 1 poprzeczkę  (B)
– 19 szt. szczebli zakańczanych „czapeczką”

monaz-przesla

II. Ustawić poprzeczkę obustronnie perforowaną (A) nad poprzeczką perforowaną jednostronnie (B) zgodnie z rysunkiem 2.
W przypadku ogrodzenia typu pergolowego, nad poprzeczką A ustawić poprzeczkę A1 (Rys 2a).

 
III. Przełożyć pierwszy szczebel poprzez poprzeczkę, a następnie poprzez poprzeczkę, aż do momentu zatrzaśnięcia się zatrzasku szczebla w poprzeczce, zgodnie z rysunkiem 4.

IV. Postępować zgodnie z instrukcją z punktu III, aż do uzyskania efektu jak na rysunku 5a, 5b lub 5c.

V. Następnie górną poprzeczkę wciągnąć do góry na określoną wysokość. W przypadku ogrodzenia typu pergolowego należy wciągnąć do góry  poprzeczkę.

Ogrodzenia Poznań oraz montaż ogrodzeń