Ogrodzenia Exclusive

Ogrodzenia Exclusive to bardzo funkcjonalne ogrodzenia wykonane z najwyższej jakości materiałów.

Do ich produkcji wykorzystuje się polichlorek winylu (PCV) gwarantujący wieloletnią trwałość ogrodzeń.

Ponadto ogrodzenia Exclusive posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający brak szkodliwego wpływu na ludzi i zwierzęta.

 

Funkcjonalność ogrodzeń Exclusive potwierdzają:

 • brak konieczności malowania, impregnowania czy stosowania preparatów antykorozyjnych
 • łatwość utrzymania w czystości
 • prosty i szybki montaż

Producent udziela gwarancji na wady ukryte niewidoczne w momencie zakupu.

 

Gwarancje te obowiązują przez:

 • okres 120 miesięcy w zakresie trwałości barwy i wytrzymałości białych profili ogrodzeniowych, na profile kolorowe gwarancja obowiązuje przez 60 miesięcy
 • okres 12 miesięcy  w zakresie trwałości i niezawodności zamków i klamek w furtkach

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • naturalnego zużycia
 • pęknięć i zarysowań powstałych po odbiorze ogrodzenia
 • wad i uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwy transport i składowanie przez kupującego
 • uszkodzeń powstałych podczas w wyniku niewłaściwego montażu wykonanego przez kupującego i niezgodnie z instrukcją montażu
 • uszkodzeń wynikających ze stosowania żrących środków czystości szkodliwych dla PCV
 • uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, konserwacji
 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i innych o przyczynach zewnętrznych
 • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych tj. pożar, powódź,  uderzenia, itp., i innych klęsk żywiołowych, wojny, napięć społecznych, nieprzewidzianych wypadków, normalnego zużycia w eksploatacji lub innych czynników zewnętrznych
 • ogrodzeń w których dokonano samowolnych przeróbek, zmian i  napraw
 • ogrodzeń wymontowanych z miejsca pierwotnego i powtórnie zamontowanych w innym miejscu.