Regulamin

Sklep internetowy www.ogrodzeniaplastikowe.info prowadzony jest przez Akte sp. z o.o., ul. Morasko 17, 61-680 Poznań, wpisaną do krajowego rejestru przedsiębiorstw pod nr 00000529682 , Alior Bank 87 2490 0005 0000 4600 4027 5394, NIP 972-125-18-14, REGON 360000870
 


§ 1. Definicje

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.ogrodzeniaplastikowe.info, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;
2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3. Klient – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie , posiadająca konto klienta;
4. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
5. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
6. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on- Line;
7. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
8. Sprzedawca – przedsiębiorca oznaczony w treści § 2 pkt. 4 Regulaminu;
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość, określające rodzaj i liczbę produktu;
10. Dostawca – firma spedycyjna, dowożąca zamówiony towar do Klienta (tj. Poczta Polska lub Firma Kurierska lub Sprzedawca i jego transport);
11. Czas realizacji zamówienia – czas w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

§ 2. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Klienta identyfikuje login i hasło, ustalone podczas procedury rejestracji. Wszelkie czynności podjęte z tego loginu i hasła traktowane będą jako czynności wykonane przez danego Klienta.
3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Sprzedawcą jest:
Akte sp. z o.o.
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Alior Bank 87 2490 0005 0000 4600 4027 5394
[email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
NIP 972-125-18-14
REGON 360000870

Wpisany do KRS.

5. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących produktów dostępnych w ofercie internetowej i zawierania umów sprzedaży produktów na odległość.
6. Cena podana przy konkretnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztu przesyłki.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do ofert, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Przy czym uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów oznaczone w zamówieniach, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmiany ceny.
8. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć Klientowi
dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa i norm współżycia społecznego, a także w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń.
9. Sprzedawca jest uprawniony do usuwania, pojawiających się na stronie internetowej Sklepu, wpisów naruszających jego Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
10. Zarówno w przypadku wyprzedaży jak i sprzedaży promocyjnej liczba objętych nimi towarów jest ograniczona, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień i trwa do wyczerpania zapasów.

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży produktu.

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę
internetową www.ogrodzeniaplastikowe.pl, i zalogować się jako zarejestrowany użytkownik, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie i złożyć zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży produktu na odległość należy przesłać zamówienie drogą elektroniczną na adres mailowy [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.Klient przez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży zamówionych towarów.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem jego przyjęcia.
6. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, w szczególności imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego.
7. Zamówienie realizowane jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie złożenia zamówienia.

§ 4. Realizacja.
1. W zamówieniu Klient oznacza dane niezbędne do wystawienia faktury.
2. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu 60 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty minimum 50% kwoty zamówienia brutto na rachunku bankowym.
3. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie, adekwatnie do właściwości fizycznych zamówienia.
4. Klient decydując się na dokonanie zapłaty w formie bezpośredniego przelewu na konto Sprzedawcy zobowiązany jest go wykonać na wskazany poniżej numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Brak przelewu lub jego potwierdzenia we wskazanym terminie spowoduje anulowanie zamówienia. W tytule przelewu należy podać dane Zamawiającego oraz numer zamówienia.
Przelewu należy dokonać na konto:
Akte sp. z o.o., ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
konto: Alior Bank 87 2490 0005 0000 4600 4027 5394
5. Do każdego zamówienia dołączony jest elektroniczny dowód zakupu. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
6. Jeśli Klient podczas składania zamówienia wpłacił Sprzedawcy mniej niż 100% wartości zamówienia, to jest zobowiązany do dopłaty pozostałej należności po zrealizowaniu zamówienia:
Kurierowi, jeśli wybrał formę dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej
Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
Kierowcy Sprzedawcy, jeśli zdecydował się na transport zaproponowany przez Sprzedawcę.
7. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres
znajdujący się na terenie Polski.
8. Klient ma prawo wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności, w momencie składania zamówienia.
9. Dostępnymi formami płatności są:
– bezpośredni przelew na konto Sprzedawcy,
– zapłata gotówką w siedzibie Sprzedawcy
10. Dostępnymi formami dostawy są:
– za pomocą Poczty Polskiej,
– za pomocą firmy kurierskiej,
– transportem Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu warunków
11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym produktem, Klient powinien dokładnie sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
– uszkodzenia mechanicznego przesyłki,
– niekompletności przesyłki,
– niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,
niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji zarówno Dostawcę jak i Sprzedawcę.
Przy czym, Sprzedawca zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za wady przesyłki powstałe wyłącznie z winy Dostawcy. Klient jest uprawniony do wniesienia reklamacji według Regulaminu i na zasadach określonych przez Dostawcę
12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu jego zrealizowania tzn. do momentu przekazania do wysłania.  Jednakże jak wynika z treści art. 38 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, ergo Klientowi nie przysługuje prawo do cofnięcia zamówienia.
13.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamawiany towar będzie dostępny u samego Sprzedawcy lub jego Dostawców. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia.


§ 5. Reklamacja.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary pochodzą z legalnego źródła, a Producent zapewnia gwarancję ich jakości. Ogrodzenia Ecowood i Korner objęte są 2-letnią gwarancją na wady ukryte niewidoczne w dniu zakupu. Ogrodzenia Everwood objęte są 5-letnią gwarancją na działanie grzybów i pleśni, rozwarstwienie materiału, gnicie oraz wchłanianie wody. Ogrodzenia Exclusive posiadają 120-miesięczną gwarancję w zakresie trwałości barwy i wytrzymałości pro+lii ogrodzeniowych oraz 12-miesięczną gwarancję w zakresie trwałości i niezawodności zamków i klamek w furtkach.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu roku od dnia zakupu wadliwego towaru pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie w ciągu  7 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z postanowieniami zawartymi w umowie.
4. W celu złożenia reklamacji niezbędne jest złożenie wniosku reklamacyjnego w formie pisemnej listem poleconym na adres:
Akte sp. z o.o.
ul. Morasko 17,
61-680 Poznań
5.  Przy składaniu reklamacji wadliwego towaru należy przedstawić fakturę zakupową.
6. Reklamowany produkt nie może posiadać śladów używania, nie może być też w żaden sposób zniszczony. Towar musi być kompletny.
7. Klient dostarcza reklamowany towar do Sprzedawcy na własny koszt.
8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.
9. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny wolny od wad. Jeżeli takie rozwiązanie okaże się niemożliwe ( np. z powodu wyczerpania zapasów ) Sprzedawca zwróci Klientowi wartość zapłaconą tytułem ceny lub zaproponuje inne dostępne w Sklepie towary.
10. Zdjęcia produktów przedstawiają jedynie przykładowy wygląd ogrodzeń i służą wyłącznie orientacyjnej prezentacji produktu. Różnice mogące wynikać z innych parametrów urządzenia wyświetlającego obraz Klienta nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
11. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt. 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz.271)  jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: […] świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie pomiędzy Klientem a firmą spedycyjną.

§ 6. Odpowiedzialność.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie firm i osób trzecich świadczących usługi związane z działalnością sklepu, w szczególności instytucji bankowych, serwisów mikropłatności lub firm spedycyjnych.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne (występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym czy infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient), które uniemożliwiają poprawne korzystanie ze strony internetowej www.ogrodzeniaplastikowe.pl i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług poprzez stronę internetową, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bez podania przyczyny oraz wcześniejszej informacji.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-12-2014.
2. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zaczynają obowiązywać od daty opublikowania ich na stronie www.ogrodzeniaplastikowe.pl  Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie  będą realizowane według zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z w wyrażeniem  przez Klienta zgody na umieszczenie Jego danych osobowych w bazie sklepu oraz ich przetwarzania dla celów realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania
6. Dane osobowe Klientów są chronione na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2013.1422 j.t.).
7. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych informacji produktowych oraz artykułów i nowości zamieszczonych na stronie www.ogrodzeniaplastikowe.pl
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Pobierz plik pdf