Właściwości fizyczne ogrodzeń Exclusive

Ogrodzenia Exclusive to ogrodzenia o wieloletniej trwałości. Świadczy o tym chociażby 10-letnia gwarancja na trwałość profili ogrodzeniowych m.in. ich rozwarstwienie. Czas przez jaki ogrodzenie będzie nam służyć uzależniony jest od eksploatacji ogrodzenia czyli warunków w jakich ogrodzenie jest użytkowane. Poniżej przedstawiamy tabelę przedstawiającą odporność ogrodzeń Exclusive na różnego rodzaju substancje chemiczne.

 

Rodzaj substancji Stężenie Przy temperaturze Odporność
Etanol 40°C +
Kwas mrówkowy  100% 40°C O
Amoniak uwodniony Koncentrat 20°C +
Anilina 20°C
Mieszanka benzyny-benzen 20°C
Benzen 20°C
Butanol 60°C O
Kwas chromosiarkowy 20°C +
Cyklohesan 40°C O
Cykloheksanol 40°C +
Dekalina 40°C O
Di-etyl-etylen 20°C
Olej napędowy 20°C +
Kwas octowy 100% 20°C O
Formalina 40°C +
Glikol 60°C +
Heptan 40°C +
Heksan 60°C +
Ług potasowy  40% 60°C +
Nadmanganian potasu  nas. 20°C 60°C +
Nadsiarczan potasu  nas. 20°C 60°C +
Woda królewska 20°C
m-Krezol 20°C +
Benzyna lakowa 20°C +
Olej maszynowy 60°C +
Metanol 20°C +
Sól kuchenna  10% 60°C +
Wodosiarczyn sodowy  10% 60°C +
Podchloryn sodowy  10% 60°C +
Ług sodowy  40% 60°C +*
Olej oliwinowy 60°C +
Eter naftowy 60°C +
Kwas fosforowy  85% 60°C +
Kwas solny  35% 60°C O
Kwas azotowy  10% 60°C +
Kwas siarkowy  96% 60°C
Olej terpentynowy 20°C +
Toluen 20°C +
Olej transformatorowy 60°C +
Ksylol 20°C  –
Objaśnienia znaczeń: * zagrożenie pęknięciem naprężeniowym

+ odporne

O warunkowo odporne

– nieodporne

 

Powyższa tabela służy jedynie jako wskazówka i nie powinna być traktowana jako ścisła informacja o możliwych zastosowaniach elementów systemu. W przypadkach stosowania profili w warunkach ciągłego narażania na działanie agresywnego czynnika należy przeprowadzić badanie elementu, uwzględniając warunki odpowiadające praktyce.