Blog

kwiecień 2019 - akte

 

Województwo lubelskie zajmuje wschodnią część Polski, obejmując tereny międzyrzecza Wisły i Bugu.

Obszar województwa wynosi 25.122 km2 i jest na trzecim miejscu w kraju pod względem wielkości. Sąsiaduje z województwem podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim oraz podkarpackim, a od wschodu, na odcinku 170 km z Białorusią i około 300 km z Ukrainą. Granica państwa jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Administracyjnie województwo obejmuje 24 powiaty, w tym 4 grodzkie: lubelski, chełmski, zamojski i bialskopodlaski oraz 213gmin. Stolicą jego jest Lublin, który jest 10 pod względem wielkości miastem w Polsce. Województwo lubelskie zamieszkuje 2 139,7 tys. osób, stanowiąc 5,6% całkowitej liczby mieszkańców w kraju, co plasuje go na 8 miejscu wśród województw. Liczba ludności z roku na rok maleje poprzez migrację krajową i zagraniczną na pobyt stały oraz na wskutek ujemnego przyrostu naturalnego. Województwo zajmuje 12 miejsce, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, które wynosi 85 osób/km2 względem średniej krajowej 123 osoby/km2. Przez województwo lubelskie przechodzi granica fizjograficzna, która oddziela obszar Europy Wschodniej i Zachodniej. W województwie lubelskim występuje wiele walorów przyrodniczych na skalę europejską, w tym sieć obszarów NATURA 2000, obejmująca: 23 obszary specjalnej ochrony ptaków OSO i 100 obszarów szczególnie istotne dla Wspólnoty Europejskiej.

Z pojęciem ogrodzenia wiążą się elementy ogrodowe o różnorodnych funkcjach.

Ogrodzenia pcv lubelskie obiektów ogrodowych mogą być proste lub skomplikowane w konstrukcji, bez przesadnego zdobienia lub z wzbogaconym wzornictwem. Można wykonać ogrodzenie dyskretne nie odciągające uwagi od wartości dekoracyjnych wnętrza ogrodu lub wręcz przeciwnie. Wybór konstrukcji zależy od czynników wpływających na niszczenie ogrodzenia, m.in.: ruchów gruntu na skutek np. przemarzania, siły wiatru, korozję materiału, korzenie lub części nadziemne istniejących drzew czy wandalizm. Ogrodzenie pcv lubelskie składa się z następujących elementów: słupów, wypełnień (ściany), fundamentu, cokołów i przypór oraz furtek. Słupy mają za zadanie wyznaczyć płaszczyznę ogrodzenia i przytrzymać materiał tworzący wypełnienie lub ściany. Położenie słupów musi być dokładne i trwałe. Najczęściej wykorzystuje się słupy stalowe z kształtowników i rur, słupy z cegieł bądź kamienia, niekiedy betonowe i drewniane. Ściany ogrodzenia wykonuje się z różnych materiałów, najczęściej z siatki stalowej, ponadto z prętów stalowych, desek, różnych płyt, np. poliestrowych, blaszanych falowanych. Wybór ścian uzależniony jest od pożądanego stopnia prześwitu.

Piękną posesję można stworzyć, stosując ogrodzenia plastikowe. Są nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie ogrodzeń budynków prywatnych, jak i publicznych. Jest to nowoczesny „look” w zakresie ogrodzeń. Plastikowe ogrodzenia wykonane z PCV posiadają bogate wzornictwo. Produkuje się je z mrozoodpornego PCV odpornego na promienie słoneczne. Firmy gwarantują 5-6 letnią trwałość koloru plastikowego ogrodzenia. Montaż ogrodzenia z plastiku można samodzielnie wykonać, producenci oferują cały potrzebny asortyment do tego. Ogrodzenia z PCV przypominają tradycyjne ogrodzenia drewniane, lecz nie wymagają tyle zachodu w okresowej konserwacji. Wystarczy jedynie umyć go raz na sezon wodą ze środkiem czyszczącym. Ogrodzenie z PCV nie zbutwieje, nie zmieni się w próchno. Nie wymaga malowania ani impregnowania, by zachowało trwałość i ładny wygląd Ogrodzenia plastikowe zaczynają „gościć” wśród ogrodzeń.

21 kwietnia, 2019
Czytaj dalej

Województwo pomorskie jest województwem położonym nad Morzem Bałtyckim.

Jego powierzchnia to 18.293 km2 (tj. 5,9% obszaru Polski). W obrębie województwa wchodzi 16 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu oraz 123 gminy. Stolicą województwa jest Gdańsk. W obszarze województwa znajdują się dwa paneuropejskie korytarze transportowe nr IA (Helsinki-Tallin – Ryga – Kaliningrad – Gdańsk) oraz VI (łączy Skandynawię z Europą Środkową). Województwo pomorskie jest najbardziej zróżnicowanym przyrodniczo i krajobrazowo regionem Polski, m.in. charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i najwyższą w kraju lesistością (stanowią ok. 37% całkowitej powierzchni regionu). Województwo posiada około 450 jezior o powierzchni ponad 1 ha. Prawie 1/3 powierzchni województwa to przyrodniczo chronione obszary chronione (w tym 9 parków krajobrazowych i 2 parki narodowe). Pomorskie jest to region zurbanizowany – 67,3% ludności mieszka w miastach. Największa intensywność użytkowania i zagospodarowania przypada terenowi położonemu nad Zatoką Gdańską, tj. obszaru metropolitalnego Trójmiasta. Regionalna gospodarka od lat wiąże się z morzem, obejmując budownictwo okrętowe, przeładunki, żeglugę, rybołówstwo i przetwórstwo ryb, oraz turystykę. W województwie funkcjonują dwa główne polskie porty morskie (Gdańsk i Gdynia) oraz wiele portów o znaczeniu regionalnym. Województwo pomorskie angażuje się we współpracę międzynarodową.

Ogrodzenie jest otoczenie działki lub terenu przy pomocy urządzenia ochronnego w postaci płotu czy muru mającego na celu ochronić

przed dostępem osób niepowołanych lub zwierząt niemających prawa wstępu. Głównymi rodzajami ogrodzeń są trwałe i solidne ogrodzenie murowane wykonane z popularnych cegieł klinkierowych, betonowych bloczków, naturalnego kamienia, np. granitu, wapienia czy piaskowca, niezawodne i wszechobecne ogrodzenie metalowe, ogrodzenie drewniane wymagające odpowiedniego zabezpieczenia i regularnej konserwacji. Ponadto ogrodzenia z betonu zyskują coraz większą popularność. Fabryczna ich impregnacja sprawia, że są całkowicie odporne na zmienne warunki atmosferyczne np. niskie czy wysokie temperatury oraz wilgoć. Najciekawszym rozwiązaniem są ogrodzenia gabionowe budowane z drucianych koszy, szczelnie wypełnionych kamieniami.

Województwo pomorskie ubogaca się swym wyglądem także poprzez stosowanie ogrodzeń nowoczesnych i innowacyjnych. Są to ogrodzenia nowoczesne wykonane z wysoko udarowego polichlorku winylu (PVC). Tworzywo do swej produkcji wykorzystuje specjalne komponenty uszlachetniające, charakteryzujące się wyjątkową trwałością koloru i odpornością na promieniowanie UV oraz różnice temperaturowe. Zalety ogrodzenia plastikowe pomorskie to: wygląd ogrodzenia identyczny z obu stron, brak potrzeby malowania, impregnowania czy używania preparatów antykorozyjnych, są łatwe w utrzymaniu czystości. Występują w dużej różnorodności dekoracyjnej, istnieje bogaty wybór rodzajów i stylów ogrodzeń. Ogrodzenia pcv prosto i szybko można zmontować.

13 kwietnia, 2019
Czytaj dalej