Blog

ogrodzenia pcv lubelskie Archives - akte

 

Województwo lubelskie zajmuje wschodnią część Polski, obejmując tereny międzyrzecza Wisły i Bugu.

Obszar województwa wynosi 25.122 km2 i jest na trzecim miejscu w kraju pod względem wielkości. Sąsiaduje z województwem podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim oraz podkarpackim, a od wschodu, na odcinku 170 km z Białorusią i około 300 km z Ukrainą. Granica państwa jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Administracyjnie województwo obejmuje 24 powiaty, w tym 4 grodzkie: lubelski, chełmski, zamojski i bialskopodlaski oraz 213gmin. Stolicą jego jest Lublin, który jest 10 pod względem wielkości miastem w Polsce. Województwo lubelskie zamieszkuje 2 139,7 tys. osób, stanowiąc 5,6% całkowitej liczby mieszkańców w kraju, co plasuje go na 8 miejscu wśród województw. Liczba ludności z roku na rok maleje poprzez migrację krajową i zagraniczną na pobyt stały oraz na wskutek ujemnego przyrostu naturalnego. Województwo zajmuje 12 miejsce, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, które wynosi 85 osób/km2 względem średniej krajowej 123 osoby/km2. Przez województwo lubelskie przechodzi granica fizjograficzna, która oddziela obszar Europy Wschodniej i Zachodniej. W województwie lubelskim występuje wiele walorów przyrodniczych na skalę europejską, w tym sieć obszarów NATURA 2000, obejmująca: 23 obszary specjalnej ochrony ptaków OSO i 100 obszarów szczególnie istotne dla Wspólnoty Europejskiej.

Z pojęciem ogrodzenia wiążą się elementy ogrodowe o różnorodnych funkcjach.

Ogrodzenia pcv lubelskie obiektów ogrodowych mogą być proste lub skomplikowane w konstrukcji, bez przesadnego zdobienia lub z wzbogaconym wzornictwem. Można wykonać ogrodzenie dyskretne nie odciągające uwagi od wartości dekoracyjnych wnętrza ogrodu lub wręcz przeciwnie. Wybór konstrukcji zależy od czynników wpływających na niszczenie ogrodzenia, m.in.: ruchów gruntu na skutek np. przemarzania, siły wiatru, korozję materiału, korzenie lub części nadziemne istniejących drzew czy wandalizm. Ogrodzenie pcv lubelskie składa się z następujących elementów: słupów, wypełnień (ściany), fundamentu, cokołów i przypór oraz furtek. Słupy mają za zadanie wyznaczyć płaszczyznę ogrodzenia i przytrzymać materiał tworzący wypełnienie lub ściany. Położenie słupów musi być dokładne i trwałe. Najczęściej wykorzystuje się słupy stalowe z kształtowników i rur, słupy z cegieł bądź kamienia, niekiedy betonowe i drewniane. Ściany ogrodzenia wykonuje się z różnych materiałów, najczęściej z siatki stalowej, ponadto z prętów stalowych, desek, różnych płyt, np. poliestrowych, blaszanych falowanych. Wybór ścian uzależniony jest od pożądanego stopnia prześwitu.

Piękną posesję można stworzyć, stosując ogrodzenia plastikowe. Są nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie ogrodzeń budynków prywatnych, jak i publicznych. Jest to nowoczesny „look” w zakresie ogrodzeń. Plastikowe ogrodzenia wykonane z PCV posiadają bogate wzornictwo. Produkuje się je z mrozoodpornego PCV odpornego na promienie słoneczne. Firmy gwarantują 5-6 letnią trwałość koloru plastikowego ogrodzenia. Montaż ogrodzenia z plastiku można samodzielnie wykonać, producenci oferują cały potrzebny asortyment do tego. Ogrodzenia z PCV przypominają tradycyjne ogrodzenia drewniane, lecz nie wymagają tyle zachodu w okresowej konserwacji. Wystarczy jedynie umyć go raz na sezon wodą ze środkiem czyszczącym. Ogrodzenie z PCV nie zbutwieje, nie zmieni się w próchno. Nie wymaga malowania ani impregnowania, by zachowało trwałość i ładny wygląd Ogrodzenia plastikowe zaczynają „gościć” wśród ogrodzeń.

21 kwietnia, 2019
Czytaj dalej