Blog

Ogrodzenia PCV Archives - akte

Województwo lubuskie położone jest w zachodniej Polsce, jest jednym z najmniejszych województw,

biorąc pod uwagę zajmowaną powierzchnię, jak i liczbę jego mieszkańców. Obszar 13 988 km2, tj. 4,5% powierzchni naszego kraju pod koniec grudnia 2016 r. zamieszkiwało 1.017,4 tys. osób (2,6% ogółu ludności Polski). Średnia gęstość zaludnienia to 73 osoby na 1 km2 (w kraju – 123 osoby). W skali roku „odpływ migracyjny” ludności z województwa wyniósł 0,7 tys. osób, przyrost naturalny był ujemny i w 2016 roku wyniósł 0,8‰, było niższe niż średnio w kraju (0,0‰). W regionie występuje równomierne rozmieszczenie i skomunikowanie sieci małych i średnich miast. Współczynnik urbanizacji w 2016 r. przewyższył przeciętną krajową (60,2%) i wyniósł 64,9%. Najwięcej ludności przybyło w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim (233). Zauważa się, że systematycznie rosną niekorzystne zmiany relacji między generacjami oraz spada ilość ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wobec drastycznego wzrostu ludności poprodukcyjnej. Jest to istotne wyzwanie dla województwa lubelskiego dla tworzenia PKB i jego międzypokoleniowej redystrybucji, dlatego że rośnie grupa świadczeniobiorców, a spektakularnie maleje populacja wytwarzających PKB.

Ogrodzenia mają wiele zastosowań. Ich wielofunkcyjność sprawia, że występowanie ogrodzenie stało się powszechne.

Do głównych funkcji ogrodzenia należy potrzeba ograniczenia lub uniemożliwienia wstępu osób postronnych na nasz teren. Obiektami wymagającymi tego typu zabezpieczenia jest m.in. szkoła, ogrody botaniczno – zoologiczne, kąpieliska. Dodatkowo ogrodzenia stanowią przesłonę widokową, osłoną przeciwwietrzną, są barierą dźwiękochłonną oraz elementem dekoracyjnym. Najbardziej złożone funkcje przypadają na ogrodzenia działek domów jednorodzinnych, gdzie dopasowane do siebie ogrodzenie daje poczucie bezpieczeństwa, spokoju i przytulności. Budowę ogrodzeń regulują przepisy prawa budowlanego. Podstawowymi warunkami wykonania ogrodzenia jest postawienie ogrodzenia w linii regulacyjnej drogi lub ulicy, narożniki ogrodzeń nie powinny ograniczać widoczności przechodniów i ruchu pojazdów, ogrodzenia nie powinny zasłaniać obiektów zasadniczych, formy ogrodzenia powinny współgrać z innymi elementami otoczenia oraz być estetyczne. Ponadto bramy i furtki ogrodzenia powinny otwierać się do wewnątrz, druty kolczaste i inne niebezpieczne elementy ogrodzenia nie powinny być zawieszone poniżej 200 cm ponad terenem.

Obecnie panuje trend bycia eko, np. eko potrawa, eko ubiór, eko budynek, a nawet eko płot. Ogrodzenia plastikowe lubuskie takimi właśnie są, zyskują coraz większą popularność wśród mieszkańców Polski, jak i poza granicami naszego kraju. Głównymi zaletami ogrodzeń plastikowych jest wygoda i prostota ich użytkowania, jak i montażu. Płotów plastikowych nie maluje się, nie konserwuje, gdyż są odporne na korozję i inne warunki atmosferyczne. Ich wygląd przypomina konstrukcję drewnianą. Do montowania np. sztachet plastikowych wystarczy zwykły śrubokręt. Ogrodzenia nowoczesne lubuskie pomysłem na upiększenie posesji, swym wyglądem najbardziej pasują do domu drewnianego lub wykończonego sidingiem winylowym. Montowane są z zamkniętych profili barwionych w masie. Kształtem zbliżone są do tradycyjnego ogrodzenia drewnianego. Ze względu na wiele zalet sztachetki plastikowe (PCV) praktycznie nie mają aktualnie konkurencji.

29 lipca, 2019
Czytaj dalej

Województwo łódzkie zajmuje 18.219 tys. km2, stanowiąc 5.8 % powierzchni kraju, co daje 9 miejsce w skali województw w Polsce,

położone jest w centrum Polski, w miejscu skrzyżowania samochodowych i kolejowych ciągów komunikacyjnych. Sąsiaduje z 6 województwami: mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Powierzchnia województwa jest przeważnie równinna (płaska), jedynie w części południowej falista. Rozciągłość południkowa województwa sięga 173 km a równoleżnikowa – 184 km. Zamieszkiwane jest przez 2,5 mln ludności, z czego 1,6 mln. Osób zamieszkuje miasta, region ten jest gęsto zaludniony – na 1 km2 przypada 140 mieszkańców, gdzie średnia krajowa wynosi 122 osoby. Pod względem liczby mieszkańców województwo zajmuje miejsce 6, zaś pod względem gęstości zaludnienia uplasowało się już na 4 miejscu. Pod względem administracyjnym województwo jest podzielone na 177 gminy i 21 powiatów. Siedzibą administracyjną jest Łódź, zajmuje trzecią lokatę co do wielkości miast w Polsce. W odległości 30 km od Łodzi w miejscowości Piątek (powiat łęczycki) znajduje się geometryczny środek Polski.

Zadaniem ogrodzenia jest przede wszystkim wyznaczenie granic działki oraz ochrona przed nieproszonymi osobami i hałasem.

Jest dopełnieniem architektury budynku. Powinno być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Oferta materiałów do budowy ogrodzenia jest szeroka, uzależniona od finansów, jakie chcemy przeznaczyć na ten cel. Ogrodzenie buduje się na terenie działki, nie powinno zagrażać ludziom ani zwierzętom, tj. do wysokości 1,8 m nie może być ostro zakończone. Bramy i furtki ogrodzenia powinny otwierać się do środka. Ogrodzenie musi opierać się na konstrukcji ażurowej. W uzasadnionych przykładach (np. ze względu na hałas dobiegający z ruchliwej ulicy) można starać się o pozwolenie na budowę ogrodzenia pełnego. Ogrodzenie może być wykonane z siatki, betonu, drewna, kamienia czy metalu. Często celem uzyskania ciekawego efektu łączy się różne elementy np. słupki z cegły a wypełnienie z drewna.

Rewolucją na rynku ogrodzeń stały się ogrodzenia z plastiku, również w województwie łódzkim. To nowoczesne ogrodzenie podbija rynek, jednocześnie wypierając tradycyjne ogrodzenia z drewna. Nowoczesne ogrodzenia PCV łódzkie to komponent znacznie podnoszący walory estetyczne każdej posesji. Są wysoce odporne na warunki klimatyczne, odporne na korozję, uszkodzenia, nie gniją, nie rdzewieją. Plastikowe ogrodzenia z PCV ma bogate wzornictwo. Izolują hałas, nie wymagają konserwacji. Te wszystkie zalety sprawiają, że ogrodzenia plastikowe cieszą się coraz większą popularnością. Istnieją cztery systemy ogrodzeń plastikowych:

-Ogrodzenie Everwood zawiera deski z pełnego plastiku cięte na potrzebną długość, wykorzystywane na ogrodzenia posesji oraz meble ogrodowe czy tarasy.

-na ogrodzenie Ecowood składają się drewnopodobne tralki, sztachety oraz poręcze, z których budowane są balustrady tarasów, schodów i balkonów.

-ogrodzenie Exclusive oferuje gotowe przęsła ogrodzeniowe zbudowane z białych sztachet, o tradycyjnym wyglądzie.

-ogrodzenie Korner to sztachety ogrodzeniowe w ciemnym brązie, o wielu kształtach i długościach od 80 do 120 cm. Stosuje się je również na poręcza balkonowe.

Niezależnie od materiału ogrodzenia, jego ciekawym dodatkiem jest żywopłot stanowiący ochronę przed kurzem, spalinami czy hałasem, a jednocześnie dodaje wyrazu ogrodzeniom.

11 maja, 2019
Czytaj dalej

 

Województwo lubelskie zajmuje wschodnią część Polski, obejmując tereny międzyrzecza Wisły i Bugu.

Obszar województwa wynosi 25.122 km2 i jest na trzecim miejscu w kraju pod względem wielkości. Sąsiaduje z województwem podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim oraz podkarpackim, a od wschodu, na odcinku 170 km z Białorusią i około 300 km z Ukrainą. Granica państwa jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej. Administracyjnie województwo obejmuje 24 powiaty, w tym 4 grodzkie: lubelski, chełmski, zamojski i bialskopodlaski oraz 213gmin. Stolicą jego jest Lublin, który jest 10 pod względem wielkości miastem w Polsce. Województwo lubelskie zamieszkuje 2 139,7 tys. osób, stanowiąc 5,6% całkowitej liczby mieszkańców w kraju, co plasuje go na 8 miejscu wśród województw. Liczba ludności z roku na rok maleje poprzez migrację krajową i zagraniczną na pobyt stały oraz na wskutek ujemnego przyrostu naturalnego. Województwo zajmuje 12 miejsce, biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia, które wynosi 85 osób/km2 względem średniej krajowej 123 osoby/km2. Przez województwo lubelskie przechodzi granica fizjograficzna, która oddziela obszar Europy Wschodniej i Zachodniej. W województwie lubelskim występuje wiele walorów przyrodniczych na skalę europejską, w tym sieć obszarów NATURA 2000, obejmująca: 23 obszary specjalnej ochrony ptaków OSO i 100 obszarów szczególnie istotne dla Wspólnoty Europejskiej.

Z pojęciem ogrodzenia wiążą się elementy ogrodowe o różnorodnych funkcjach.

Ogrodzenia pcv lubelskie obiektów ogrodowych mogą być proste lub skomplikowane w konstrukcji, bez przesadnego zdobienia lub z wzbogaconym wzornictwem. Można wykonać ogrodzenie dyskretne nie odciągające uwagi od wartości dekoracyjnych wnętrza ogrodu lub wręcz przeciwnie. Wybór konstrukcji zależy od czynników wpływających na niszczenie ogrodzenia, m.in.: ruchów gruntu na skutek np. przemarzania, siły wiatru, korozję materiału, korzenie lub części nadziemne istniejących drzew czy wandalizm. Ogrodzenie pcv lubelskie składa się z następujących elementów: słupów, wypełnień (ściany), fundamentu, cokołów i przypór oraz furtek. Słupy mają za zadanie wyznaczyć płaszczyznę ogrodzenia i przytrzymać materiał tworzący wypełnienie lub ściany. Położenie słupów musi być dokładne i trwałe. Najczęściej wykorzystuje się słupy stalowe z kształtowników i rur, słupy z cegieł bądź kamienia, niekiedy betonowe i drewniane. Ściany ogrodzenia wykonuje się z różnych materiałów, najczęściej z siatki stalowej, ponadto z prętów stalowych, desek, różnych płyt, np. poliestrowych, blaszanych falowanych. Wybór ścian uzależniony jest od pożądanego stopnia prześwitu.

Piękną posesję można stworzyć, stosując ogrodzenia plastikowe. Są nowoczesnym rozwiązaniem w dziedzinie ogrodzeń budynków prywatnych, jak i publicznych. Jest to nowoczesny „look” w zakresie ogrodzeń. Plastikowe ogrodzenia wykonane z PCV posiadają bogate wzornictwo. Produkuje się je z mrozoodpornego PCV odpornego na promienie słoneczne. Firmy gwarantują 5-6 letnią trwałość koloru plastikowego ogrodzenia. Montaż ogrodzenia z plastiku można samodzielnie wykonać, producenci oferują cały potrzebny asortyment do tego. Ogrodzenia z PCV przypominają tradycyjne ogrodzenia drewniane, lecz nie wymagają tyle zachodu w okresowej konserwacji. Wystarczy jedynie umyć go raz na sezon wodą ze środkiem czyszczącym. Ogrodzenie z PCV nie zbutwieje, nie zmieni się w próchno. Nie wymaga malowania ani impregnowania, by zachowało trwałość i ładny wygląd Ogrodzenia plastikowe zaczynają „gościć” wśród ogrodzeń.

21 kwietnia, 2019
Czytaj dalej